KEA OPGAVER

Grønne tage

Show simple item record

dc.contributor.author Andersen, Søren
dc.date.accessioned 2017-02-14T14:47:24Z
dc.date.available 2017-02-14T14:47:24Z
dc.date.issued 2016-03-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11869/71
dc.description.abstract Jeg har valgt emnet grønne tage og valgt dette som mit afgangsspeciale på min uddannelse som bygningskonstruktør. Jeg har valgt emnet, da det grønne tag er en del af et større og større klimatiltag som ses verden over og taget anlægges i højere grad over alt i verden. Klimaet omkring os er i øjeblikket, i større forandring end vi har set længe og klimatilpasning er i højt fokus. Det gælder både i form af bæredygtige tiltag, men også i høj grad i form af byggeløsninger, som skal kunne fungere og afhjælpe vores nuværende opbyggede verden, til at kunne håndtere ændringerne i klimaet. Det grønne tag er her særligt spændende, da det er et af de tiltag som råder over begge funktioner. Taget er altså både klimaskånende i forhold til vi menneskers virke på jorden og fungerer samtidig som en slags ændringsaflastning, i vores stadig ændrende klima. Selvom det grønne tags historie er lang og kan spores helt tilbage til tidernes morgen, godt nok i en lidt anden form end den vi ser nu, er det en ting der de senere år, er gået hen og har vundet stor popularitet. I 70érnes Tyskland opstod den første nylig kendte interessere ud fra miljø-forkæmpende organisationer, men har i dag vundet indtog som noget hipt at have på sit hus. Dette blandt andet grundet tendensen til at passe på klimaet og til at vise at man passer på klimaet, ud til omverdenen. Men det grønne tag har også et stort arkitektonisk potentiale. Dette både i form af at man som by kan fastslå sig på verdenskortet som grøn by. Dette med store grønne områder, hvori naturen bliver genindført i byområderne, det grønne tag som oprettet opholdsplads og niche midt i en stor by, samt selve taget som en slags udsmykning på en bygning. Udsmykningen kan være med til at skabe liv i et ellers ofte firkantet og nogle steder koldt byrum og kan være med til at skabe ro i et ellers oftest uroligt område. Dog er det grønne tag først og fremmest indført som forsøg på at holde balance i klimaet og det grønne tags baggrund og ide, var at genskabe det som man har taget fra jordens overflade – nemlig genskabning af samme antal kvadratmeter beplantning, som det man fjernede for at kunne bygge sit hus. Det er i høj grad stadig et af hovedformålene med det grønne tag, men tagtypen har også vist sig at råde over langt flere og dybere klimamæssige fordele. Det grønne tag fungerer nemlig på mange måder fuldstændig på lige fod med en beplantning eller et stykke jord på jordoverfladen. Et af tagets størst og mest roste funktioner, er derfor også lig med processen ved jordoverfladen. Dette handler nemlig omkring afvandingsforhold og tagets evne til at afhjælpe dette. Med stadig stigende nedbør og vandmængder, har taget en funktion der kan oplagre en del af vandmængderne og derved være med til at mindske de nogle gange ret store vandmængder på gaderne. Man kalder processen for ´LAR´ hvilket står for lokal afledning af regnvand og er altså et af hovedformålene med det grønne tag. Afgangsspeciale: Grønne tage Søren Andersen. 7. ARK – KEA 3 Det grønne tag har som sagt flere funktioner. Ud over afvandingsproblematikken, kan det grønne tag også være med til at forbedre storbyernes helt store udfordringer. Nemlig forsøget på at kunne skulle holde forureningen på et minimum. Her kan det grønne tag komme til fordel med evnen til at kunne optage gasarter og støvpartikler og stå for afviklingen af disse. Det grønne tag møder dog også en del udfordringer på sin vej. Man skal her tænke på at man jo faktisk anlægger jordoverflade oven på bygninger, som vi skal gå og være i, og forventningen omkring at skulle kunne flytte jordens funktion op over hovedet på os, kan være en kompliceret affære at bevæge sig ud i. ikke desto mindre har man i Københavns klimaplan for år 2025, fastsat et klimamål omhandlende de grønne tage og antallet af kvadratmeter grønt tag, her ud fra. Det er et spændende initiativ og hvis det kan lade sig gøre, vil det kunne skabe et smukt og grønnere København og samtidig sætte vores by på kortet over en af de grønne storbyer på kloden. Forhistorie en_US
dc.subject grønne tage en_US
dc.subject klima en_US
dc.subject miljø en_US
dc.subject afvandingsforhold en_US
dc.subject taghældning en_US
dc.subject brandkrav en_US
dc.title Grønne tage en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account