KEA OPGAVER

Komplikationer ved orthokeratologi som behandling for myopi kontrol

Show simple item record

dc.contributor.author Jakobsen, Rikke Kristina
dc.date.accessioned 2017-10-12T08:17:39Z
dc.date.available 2017-10-12T08:17:39Z
dc.date.issued 2017-02-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11869/248
dc.description.abstract Formål Formålet med denne opgave er, at afdække hvilke fordele og ulemper der er til stede ved brugen af orthokeratologi som behandling ved myopikontrol. Indikationer, kontraindikationer og udfordringer ved brugen deraf, vil i dette litteraturstudie blive yderligere belyst, samt udviklingen af den stigende myopi-prævalens og den stigende myopi-størrelse der ses på verdensplan. Metode Denne opgave er et litteraturstudie. Artiklerne der indgår i resultaterne er søgt og fundet, på PubMed. Søgeord for denne søgning lød på: Orthokeratology Safety, Orthokeratology Axial Length og Global Prevalence Myopia. Der er kun søgt på artikler der er skrevet inden for de sidste 10 år, og der er lagt vægt på review artikler. Disse søgninger gav et hit på i alt 116 artikler, hvoraf 12 blev fundet interessante ud fra titel og konklusion. De 12 artikler blev skåret ned til 4 efter en nærmere gennemgang. Nogle af de resterende 8 artikler blev brugt i baggrundsafsnittet. Resultater Komplikationer som corneal staining, jernaflejringer i cornea og decentrering af linser, blev fundet som hyppige komplikationer ved ortho-k behandling. Kliniske undersøgelser fandt en signifikant forskel i aksiallængde progression, hos myope klinter der var i ortho-k behandling og myope klienter der havde brille korrektion. Der blev fundet en 51% gennemsnitlig langsommere aksiallængde progression hos de klienter der var i ortho-k behandling i forhold til de klienter der havde brille korrektion. Ydermere viser et studie at prævalensen af myopi og høj myopi vil stige signifikant på verdensplan fra år 2000 til år 2050. Konklusion Komplikationer såsom: corneal staining, induceret astigmatisme, jernaflejringer i cornea og decentrering af linser, ses hyppigt i forbindelse med orthokeratologi behandling. Derudover kan kronisk brug af ortho-k medføre nedsat tårestabilitet og tåreproduktion. Risikoen for mikrobakterielle keratitter ved brugen af ortho-k, er den samme risiko som ved brugen af andre typer døgnlinser. Der anslås at være 7,7 tilfælde af MK ud af 10 000 klienter per år (95% SI 0,9-27,8). Der findes ingen komplikationer i endothellaget i forhold til brugen af ortho-k. en_US
dc.language.iso da en_US
dc.subject myopikontrol en_US
dc.subject orthokeratologi en_US
dc.subject myopi-aksiallængde en_US
dc.subject myopi-prævalens en_US
dc.subject myopi en_US
dc.title Komplikationer ved orthokeratologi som behandling for myopi kontrol en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Optometri
    Bacheloropgaver / Bachelor Reports

Show simple item record

Search


Browse

My Account