KEA OPGAVER

Browsing Bygningskonstruktør / Building Constructor by Issue Date

Browsing Bygningskonstruktør / Building Constructor by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sandeman, Kim (2016-03-15)
  Emnet for rapporten er på baggrund af egen interesse om arbejdsmiljø og har stor relevans inden for bygge‐ og anlægsbranchen i henhold til projektering og overlevering af dette til entreprenør. Rapporten skal bruges over ...
 • Bendtsen, Svein Trygvi (2016-03-16)
  The construction industry is one of the major economic players in the world and it is also has one of the biggest negative impacts on our environment. Every day resources are spent and squandered on projects that are ...
 • Grønning, Christoffer Bo (2016-03-16)
  Denne rapport undersøger status ved brugen af helhedsorienterede løsninger hos den offentlige såvel som den private bygherre herunder de totaløkonomiske vurderinger. De økonomiske aspekter ved bæredygtighed udgør ifølge ...
 • Tind Raabjerg Poulsen, Lærke (2016-03-17)
  ”Hvordan opnås ligeværdighed i byggeriet?” spørges der i problemformuleringen, inden specialet redegør for de centrale begreber, sammenhængen i lovgivningen og hvordan tilgængelighed bruges i Danmark. En nærmere undersøgelse ...
 • Kildgaard Torndahl, Rasmus (2016-03-17)
  This report will go into depth treatment with the Danish fire regulations, and especially with focus on the way these regulations handle the growing trend of building high-rise constructions. In Denmark we don’t have a ...
 • Kjær Sørensen, Ulrik (2016-03-17)
  Jeg har udarbejdet rapporten som en del af mit 7. semester på bygningskonstruktøruddannelsen. Mit ønske med rapporten er at se nærmere på de energiudfordringer, der er i gamle bygninger i København. For at kunne indkredse ...
 • Rubin, Lukas (2016-03-17)
  I Danmark flytter flere og flere fra land til by. København er vokset fra 471.000 i 1995 til over 580.000 pr. 1. januar 2015 og forventer at vokse med ca.90.000 indbyggere frem mod 20251. Ændringer i befolkningens sammensætning ...
 • Nerup, Bue (2016-03-17)
  The aim of the report is to determine if the newly developed procurement approach Integrated Project Delivery (IPD), can be part of a solution to the present inefficiency, in the construction industry. The report will ...
 • Hansen, Rikke Helene (2016-03-17)
  Dette speciale er udfærdiget på baggrund af mit praktikophold hos Coor Service Management og i forbindelse med bygningskonstruktøruddannelsens afsluttende eksamen på 7. semester. Her opstod inter ...
 • Boye-Nielsen, Simon (2016-03-17)
  Specialerapporten omhandler kommunikation på byggepladsen, hvilke årsager der findes på byggepladserne, og hvilke forbedringsmuligheder der kan mindske dårlig kommunikation på byggepladserne. Emnet er valgt efter ...
 • Pedersen, Søren (2016-03-17)
  Hovedemnet i rapporten er bæredygtigt byggeri med fokus på CO2-neutralisering af København, som den første hovedstad i verden. I forbindelse med gennemgang og nærmere undersøgelser af materiale omhandlende CO2-neutralisering ...
 • Hammer Johansen, Michael (2016-03-17)
  This report is written as my 7th semester bachelor project at the Architectural Technology and Construction Management study. As a student, intern, and part-time construction manager in the developer company Arkitektgruppen ...
 • Muth Andersen, Christoffer (2016-03-17)
  Alvorlige skybrud i Danmark koster hvert år boligejere, forsikringsselskaber og kommuner flere mia. kroner. Skaderne opstår hvis afløbssystemerne, der leder vandet væk fra udsatte områder, ikke kan følge med. Disse ...
 • Olsen, Martin (2016-03-17)
  Denne rapport omhandler brugerinddragelse i byggeriets programfasen med fokus på kontorbyggeri eller udviklingsprocesser i organisationer, som enten skal flytte, bygge nyt eller renovere. Indholdet henvender sig til ...
 • Vallø Sørensen, Tobias (2016-03-17)
  Specialerapporten gennemgår muligheder og barrierer for brug af midlertidige containerboliger til studerende i Danmark. Nye studieboliger er under projektering men løser ikke problemet tilstrækkeligt, da omfanget ...
 • Gulddahl, Katrine (2016-03-17)
  Denne rapport er omhandler cirkulær økonomi og den er skrevet for at undersøge, hvordan cirkulær økonomi kan implementeres i byggeriet, og hvordan denne økonomiske model vil kunne afhjælpe nogle af de problemstillinger ...
 • Eriksen, Mads (2016-03-17)
  Igennem mit forgående 6. semester, som bestod af et 20 ugers praktikforløb, fik jeg en øget interesse for totalentreprisen og dens betydning. Dette skete på baggrund af en general debat på tegnestuen og i dagspressen. ...
 • Rossing Jensen, Jonas (2016-03-17)
  PCB, polychlorerede biphenyler, er en gruppe af klorerede organiske stoffer. PCB dannes ikke naturligt, men er siden først i dette århundrede blevet fremstillet i industrien. I byggeriet i Danmark blev PCB anvendt fra ...
 • Skaalum, Janus (2016-03-17)
  Denne rapport tager udgangspunkt i de observeringer jeg har fortaget under min praktik i en entreprenør og byggestyrings virksomhed. Jeg vil i rapporten fokusere på nogle problematikker omkring kvalitetssikring under ...
 • Lund Mortensen, Mathias (2016-03-17)
  Denne rapport præsenterer en gennemgang af mulighederne for at klimatilpasse bygninger og boligområder i Danmark, i forhold til de stigende og kraftigere nedbørsmængder. Rapportens formål er at danne basis for en ...

Search


Browse

My Account