KEA OPGAVER

Bygningskonstruktør / Building Constructor

Bygningskonstruktør / Building Constructor

 

Bygningskonstruktør Bacheloropgaver /
Building Constructor Bachelor Reports


Her finder du bacheloropgaver, som har fået 10 eller 12.

Opgaverne er offentliggjort med tilladelse fra de pågældende studerende.


Here you find the bachelor reports that have been given a 10 or 12 grade.

The reports has been made publicly available with permission from the affected students.

Recent Submissions

 • Horne, Eirik Asbjørn (2016-10-06)
  This paper presents the institution’s definition and the industry`s expectation to an architectural technologists, correlated with the students` own reflections and aspirations. The theory and curriculum of the education ...
 • Davidescu, Radu (2016-10-06)
  The idea of systemizing architecture can be traced back to ancient times. With the introduction of computer-aided design, one can attempt to standardize and generate buildings. This report analyzes previous research done ...
 • Mirecki, Martina Anna (2016-10-06)
  Well planned lighting highlights the features of the architectural composition, making the interior easy to read and recognizable. The art of a perfect light is not only to provide the right amount of lux in the room but ...
 • Niven, Veronika (2016-10-06)
  In this report one can find information about the importance of the procurement. It defines and explains Traditional and Turnkey contracts. The comparison of these two common types, makes it interesting to analyse the ...
 • Poulsen, Kevin David (2016-10-06)
  This report investigates the reasons for mineral wools superiority within the Danish insulation industry. The strict fire regulations, together with the mentioning of mineral wool in the Danish building regulations, have ...
 • Beyti, Erkan Ilmaz (2016-10-06)
  In the construction industry, particularly on the construction sites in Denmark, there has been a need for development, in regards to efficiency and productivity. The report indicates that one of the ways to improve them ...
 • Fanfani, Beatrice (2016-10-06)
  Every year thousands of buildings throughout Europe are jeopardised by demolition. Among these constructions there are a few which have not been listed as ‘historical buildings’, even though they possess an irrefutable and ...
 • Johansen, Ole (2016-10-06)
  This report tries to simplify all the different aspect a windows consist of, in order to make the consumer and the building industry gain more knowledge and understanding about this topic in a clear and understandably way. ...
 • Skovenboe, Krystian (2016-10-06)
  This report will introduce mould and its most common species. The report will roughly explain how moulds have the opportunity to grow and what the best living conditions are. Next, I want to outline what the advantages and ...
 • Papp, Almos Tivadar (2017-10-06)
  The purpose of this dissertation report is to observe the advantages of recycling and reusing materials in construction industry in favour to reduce CO2 footprint. The aim is to find proving facts for this main objective ...
 • Lund Mortensen, Mathias (2016-03-17)
  Denne rapport præsenterer en gennemgang af mulighederne for at klimatilpasse bygninger og boligområder i Danmark, i forhold til de stigende og kraftigere nedbørsmængder. Rapportens formål er at danne basis for en ...
 • Pedersen, Søren (2016-03-17)
  Hovedemnet i rapporten er bæredygtigt byggeri med fokus på CO2-neutralisering af København, som den første hovedstad i verden. I forbindelse med gennemgang og nærmere undersøgelser af materiale omhandlende CO2-neutralisering ...
 • Hansen, Rikke Helene (2016-03-17)
  Dette speciale er udfærdiget på baggrund af mit praktikophold hos Coor Service Management og i forbindelse med bygningskonstruktøruddannelsens afsluttende eksamen på 7. semester. Her opstod inter ...
 • Olsen, Martin (2016-03-17)
  Denne rapport omhandler brugerinddragelse i byggeriets programfasen med fokus på kontorbyggeri eller udviklingsprocesser i organisationer, som enten skal flytte, bygge nyt eller renovere. Indholdet henvender sig til ...
 • Rubin, Lukas (2016-03-17)
  I Danmark flytter flere og flere fra land til by. København er vokset fra 471.000 i 1995 til over 580.000 pr. 1. januar 2015 og forventer at vokse med ca.90.000 indbyggere frem mod 20251. Ændringer i befolkningens sammensætning ...
 • Flatov, Stefan (2016-03-17)
  Rapportens start giver et indblik i, hvilke lovgivningsmæssige forhold der er fra start af i en byggesag. Der gives et indblik i, hvilke dokumenter og personer der skal involveres i byggesagens arbejdsmiljømæssige forhold, ...
 • Boye-Nielsen, Simon (2016-03-17)
  Specialerapporten omhandler kommunikation på byggepladsen, hvilke årsager der findes på byggepladserne, og hvilke forbedringsmuligheder der kan mindske dårlig kommunikation på byggepladserne. Emnet er valgt efter ...
 • Sandeman, Kim (2016-03-15)
  Emnet for rapporten er på baggrund af egen interesse om arbejdsmiljø og har stor relevans inden for bygge‐ og anlægsbranchen i henhold til projektering og overlevering af dette til entreprenør. Rapporten skal bruges over ...
 • Larsen, Jonas (2016-03-17)
  Dette speciale er bygget op på en nysgerrighed omkring, i hvilken udstrækning Lean Construction bliver brugt ude på pladserne. For at komme hele vejen rundt om emnet Lean, starter rapporten med en kort gennemgang af Lean ...
 • Skaalum, Janus (2016-03-17)
  Denne rapport tager udgangspunkt i de observeringer jeg har fortaget under min praktik i en entreprenør og byggestyrings virksomhed. Jeg vil i rapporten fokusere på nogle problematikker omkring kvalitetssikring under ...

View more