Byg / Build

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Lund Mortensen, Mathias (2016-03-17)
  Denne rapport præsenterer en gennemgang af mulighederne for at klimatilpasse bygninger og boligområder i Danmark, i forhold til de stigende og kraftigere nedbørsmængder. Rapportens formål er at danne basis for en ...
 • Pedersen, Søren (2016-03-17)
  Hovedemnet i rapporten er bæredygtigt byggeri med fokus på CO2-neutralisering af København, som den første hovedstad i verden. I forbindelse med gennemgang og nærmere undersøgelser af materiale omhandlende CO2-neutralisering ...
 • Hansen, Rikke Helene (2016-03-17)
  Dette speciale er udfærdiget på baggrund af mit praktikophold hos Coor Service Management og i forbindelse med bygningskonstruktøruddannelsens afsluttende eksamen på 7. semester. Her opstod inter ...
 • Olsen, Martin (2016-03-17)
  Denne rapport omhandler brugerinddragelse i byggeriets programfasen med fokus på kontorbyggeri eller udviklingsprocesser i organisationer, som enten skal flytte, bygge nyt eller renovere. Indholdet henvender sig til ...
 • Rubin, Lukas (2016-03-17)
  I Danmark flytter flere og flere fra land til by. København er vokset fra 471.000 i 1995 til over 580.000 pr. 1. januar 2015 og forventer at vokse med ca.90.000 indbyggere frem mod 20251. Ændringer i befolkningens sammensætning ...
 • Flatov, Stefan (2016-03-17)
  Rapportens start giver et indblik i, hvilke lovgivningsmæssige forhold der er fra start af i en byggesag. Der gives et indblik i, hvilke dokumenter og personer der skal involveres i byggesagens arbejdsmiljømæssige forhold, ...
 • Boye-Nielsen, Simon (2016-03-17)
  Specialerapporten omhandler kommunikation på byggepladsen, hvilke årsager der findes på byggepladserne, og hvilke forbedringsmuligheder der kan mindske dårlig kommunikation på byggepladserne. Emnet er valgt efter ...
 • Sandeman, Kim (2016-03-15)
  Emnet for rapporten er på baggrund af egen interesse om arbejdsmiljø og har stor relevans inden for bygge‐ og anlægsbranchen i henhold til projektering og overlevering af dette til entreprenør. Rapporten skal bruges over ...
 • Larsen, Jonas (2016-03-17)
  Dette speciale er bygget op på en nysgerrighed omkring, i hvilken udstrækning Lean Construction bliver brugt ude på pladserne. For at komme hele vejen rundt om emnet Lean, starter rapporten med en kort gennemgang af Lean ...
 • Skaalum, Janus (2016-03-17)
  Denne rapport tager udgangspunkt i de observeringer jeg har fortaget under min praktik i en entreprenør og byggestyrings virksomhed. Jeg vil i rapporten fokusere på nogle problematikker omkring kvalitetssikring under ...
 • Højund Olsen, Daniel (2016-03-17)
  Denne rapport handler om blød/bæredygtig ledelse ved brug af emotionel intelligens og de forbundene ledelsestyper i den danske byggebranche. Rapportens formål er selv at få et mere omfattende kendskab til den emotionelle ...
 • Muth Andersen, Christoffer (2016-03-17)
  Alvorlige skybrud i Danmark koster hvert år boligejere, forsikringsselskaber og kommuner flere mia. kroner. Skaderne opstår hvis afløbssystemerne, der leder vandet væk fra udsatte områder, ikke kan følge med. Disse ...
 • Kjær Sørensen, Ulrik (2016-03-17)
  Jeg har udarbejdet rapporten som en del af mit 7. semester på bygningskonstruktøruddannelsen. Mit ønske med rapporten er at se nærmere på de energiudfordringer, der er i gamle bygninger i København. For at kunne indkredse ...
 • Vallø Sørensen, Tobias (2016-03-17)
  Specialerapporten gennemgår muligheder og barrierer for brug af midlertidige containerboliger til studerende i Danmark. Nye studieboliger er under projektering men løser ikke problemet tilstrækkeligt, da omfanget ...
 • Storgaard Jensen, Tobias (2016-03-17)
  Rapporten undersøger alternative isoleringsmaterialer og sammenligner deres ydelsesspecifikationer med det mest benyttede materiale: mineraluld. Denne rapport er tiltænkt projekterende, så vel som udførende, der ...
 • Täch Christensen, Thomas (2016-03-31)
  Denne Rapport omhandler renovering af ældre bevaringsværdig murværk. Der bliver indledningsvis beskrevet om byggehistorien med mursten i Danmark. Derefter belyses hvorfor det er vigtigt med en grundig forundersøgelse ...
 • Andersen, Søren (2016-03-17)
  Jeg har valgt emnet grønne tage og valgt dette som mit afgangsspeciale på min uddannelse som bygningskonstruktør. Jeg har valgt emnet, da det grønne tag er en del af et større og større klimatiltag som ses verden over ...
 • Dalgård Nielsen, Steven (2016-03-17)
  Denne rapport omhandler de iagttagelser, der skal tages ved opførelse af metrostationer i Københavns indre by. I rapporten gennemgås forskellige anlægsmetoder der er relevante for denne slags konstruktioner, samt hvilke ...
 • Weber Andersen, Rasmus (2016-03-17)
  Problemstillingen er der stiftet bekendtskab med gennem arbejdet med en helhedsrenovering af en skole og ved nærmere undersøgelse, igen i rapporten, Indeklima i klasselokaler - resultater (2014). Der dannede sig hurtigt ...
 • Kyhn, Nikolaj (2016-03-17)
  Specialerapporten handler om 5D projektering i byggebranchen, en ny teknologi som entreprenørvirksomheder bruger til at simulere byggeprocessen før man starter på byggepladsen. Entreprenører har haft stilstand i udviklingen ...

View more