KEA OPGAVER

Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bjørngerd Jensen, Julie (2018-03)
  Denne specialerapport handler om, hvordan man finder det rigtige sportsgulv. Der tages udgangspunkt i en konkret byggesag, en multihal i Rødvig, hvortil det rigtige sportsgulv skal vælges. På baggrund af analyse af ...
 • Vemgård Larsen, Brian (2018-03)
  Denne 7. semesters specialerapport vedr. emnet indblik i det digitale samarbejde med Building Information Modelling kaldet BIM. Rapportens teoretiske fundament er Aktør netværks teori (ANT) med særligt fokus på aktørerne. ...
 • Dam, Christian Mikkel (2018-03)
  Som titlen afslører, omhandler denne rapport emnet: ”Drift af almene boligselskaber ved brug af digitale værktøjer”. Emnevalget er begrundet i en generel stigende interesse inden for digitaliseringen af driftsområdet. Det ...
 • Kaas Bengtsson, Aske (2018-03)
  Denne rapport redegør for hvilke faktorer, der har indvirkning på indeklimaet, herunder oplysninger om indeklimaklasser fra DS 3033. Den belyser samtidig de 9 parametres påvirkning på mennesker. Derudover giver rapporten ...
 • Ryborg, Peter (2018-03-16)
  Specialet omhandler Københavns kommunes bæredygtige tiltag i nybyggeri. For at undersøge dette nærmere, vil definitionen bæredygtighed blive oplyst i specialet, samt betydningen. I specialet undersøges der hvilke bæredygtige ...
 • Vestergaard Jørgensen, Micky (2018-03-16)
  Projektet omhandler anvendelsen af tilstandsrapporter, herunder den bygningssagkyndiges uvildighed i udformningen heraf. Endvidere belyses forsikringsselskabets dobbeltrolle i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter. ...
 • Kasanda Jürs, Julie (2018-03-16)
  Rapporten omhandler bæredygtige tiltag i almene boliger. Bæredygtighed fylder mere og mere inden for den almene sektor. Men der findes en række områder, så som beboersammensætning, økonomi og interessesfære, som man bør ...
 • Flindt, Joachim (2018-03-16)
  Der er i stigende grad fokus på genbrug af byggematerialer til byggevarer og bygningsdele, som skal kunne opnå samme kvalitet som nye produkter og byggevarer. Genbrug af byggematerialer kan reducere byggeriets affaldsgenerering ...
 • Forsberg Rod, Michael (2018-03-16)
  Denne rapport omhandler grønne tage. Det overordnede spørgsmål i rapporten er, hvordan man optimerer drift og vedligehold af et grønt tag, samt hvorvidt dette kan sættes i system. Formålet med rapporten er, at belyse ...
 • Lund Nielsen, Mads (2018-03-16)
  Denne specialerapport er udfærdiget som led i det afsluttende semester på bygningskonstruktøruddannelsen. Rapporten er tilvirket af Mads Lund Nielsen, bygningskonstruktørstudende med professionsretning arkitektprojektering, ...
 • Ahmed Murkbaoui, Idris (2018-03-16)
  Der er et problem med at ældre bygninger, som stadig benytter sig af ældre belysningsarmatur. Ældre belysningsarmatur holder ikke i lang tid og skal tit skiftes, dette er ikke bæredygtigt. Disse ældre belysningsarmatur ...
 • Rogers Hansen, Elinor (2018-05)
  Capturing the attention of the youth has proven in many occasions to be a beneficial strategy. With Generation Z becoming more prominent as a consumer base, brands must realize that members cannot be approached in thesame ...
 • Ærøe Hyllested, Siv (2018-05)
  LGBT Danmark is the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender association of Denmark. They work with creating defending and ensuring the rights of gay, lesbian, bisexual, transgender, asexual, intersexual, intergender and ...
 • Gregersen Jørgensen, Anna (2018-05)
  Den globale klimakrise har skabt et stort fokus på nødvendigheden af bæredygtighed. Det er blevet en megatrend at snakke om bæredygtighed, og det ser ud til at den er kommet for at blive. En af de brancher, der førhen er ...
 • Mickeviciute, Ieva (2018-05)
  This bachelor thesis examines how can a startup company such as Accrease handle challenges regarding new lead generation and how can they win more clients. Therefore, this project provides analysis and evaluation of the ...
 • Hyttel Pohlmann, Tone (2018-05)
  Skall Studio er et modehus grundlagt i 2013, som designer og producerer klassisk tøj ud fra en nøje udvalgt bæredygtig kontekst. Udfordringen ved at være en lille virksomhed, som bruger rigtig mange kræfter på at tage ...
 • Huban, Ilie Alexandru (2018-05)
  With millions of apps in each app store struggling to rank one above another, the truth is that the majority of developers (indie studios mostly) are not investing any of their resources in App Store Optimization. And this ...
 • Thiesen Møller, Katrine (2018-05)
  Der har aldrig været mere fokus på bæredygtighed i hele verden, end der er i dag. Det er op til hvert enkelt individ at bestemme, hvor meget man vil være involveret i den bæredygtige udvikling. I 2015 har FN opstillet 17 ...
 • Petraityte, Marija (2018-05)
  Most of the time, fashion and sustainability may seem like two incompatible concepts. Fashion essence is to aggrandize clothing and empower appearance, and mostly of time fashion industry do what it takes to satisfied ...
 • Cierkosz, Marcela Katarzyna (2018-05)
  In the modern society we live fast, we often do not focus on what we eat, moreover on where our food come from or what happens to it once we throw it out unwanted to the garbage. Food is a basis of our existence and there ...

Search

Browse

My Account